Vereniging

Buurtvereniging Vroondaal Westmadepark is in 2022 opgericht om de gezamenlijke belangen van de bewoners van de nieuwe buurt Westmadepark in de wijk Vroondaal te behartigen en om de leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale cohesie in de buurt en de wijk Vroondaal als geheel te bevorderen. Alle eigenaren en bewoners van Westmadepark kunnen lid worden van de vereniging en deelnemen aan verenigingsactiviteiten.

Activiteiten bestaan uit belangenbehartiging en sociale activiteiten zoals een Sinterklaasintocht of burendag. Voor beide zaken wordt het bestuur ondersteund door de commissie verkeer en veiligheid, commissie leefomgeving en de activiteitencommissie. Deze commissies kunnen nog actieve leden gebruiken.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Daniel Schepers, secretaris Nicole van Vugt, penningmeesters Dennis Kouwen en Roberto Mahadewsing, en algemeen bestuurslid Marco Beers. U kunt contact opnemen via bestuur@vroondaalwestmadepark.nl

Door u te registreren en in te loggen als bewoner op deze website krijgt u toegang tot extra informatie over de vereniging en de wijk.

Verenigingsdocumenten:

2023 jaarverslag Westmadepark

Verantwoording-2023-Begroting-2024

Statuten & oprichtingsakte Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark