Westmadepark

Westmadepark is een buurt in de nieuwe wijk Vroondaal, een voormalig kassengebied aan de rand van Den Haag. De buurt ligt tussen het landschapspark Madestein, de Oorberlaan, het Parnassiaterrein en de buurt Hofstedepark. De (toekomstige) bebouwing valt onder verschillende nieuwbouw projecten en enkele vrije kavels. De buurt is inmiddels voor ruim de helft opgeleverd, de rest is in aanbouw.

De nieuwe straten in Westmadepark en Hofstedepark zijn vernoemd naar de leiders van het graafschap Holland en haar voorloper, het graafschap Frisia (West Friesland). Vanaf de 9e eeuw is er sprake van het Graafschap West Frisia, met graaf Gerulf als de eerste leider. Zijn zoon, graaf Dirk, met diens vrouw, gravin Geva, hebben de abdij van Egmond gesticht. Een latere generatie, graaf Dirk II en gravin Hildegard van Vlaanderen, hebben deze abdij in de 10e eeuw verbeterd tot een stenen gebouw. De monniken van deze abdij van Egmond speelden later een grote rol bij de landaanwinningen die het bestaan van de bewoners van Holland een stuk veiliger en droger maakten. Weer twee generaties later regeerde graaf Dirk III met gravin Othilde van Saksen. Hun zoon Dirk IV, de markgraaf, stierf jong, en zijn broer graaf Floris met zijn vrouw gravin Geertruida volgde hem op in 1049.

Hun kleinzoon Floris II werd in 1091 de eerste graaf van Holland. Met zijn vrouw, gravin Petronilla van Lotharingen, beleefde hij een voorspoedige periode door ontginning van veengebieden, tolheffing en het feit dat er geen dure oorlog gevoerd werd. In 1122 werd hij opgevolgd door zijn zoon graaf Dirk IV, getrouwd met gravin Sophia van Rheineck. Hun zoon graaf Floris III trouwde met gravin Ada van Schotland, en hun zoon graaf Dirk VII met gravin Aleid van Kleef. Aangezien dit huwelijk geen mannelijke erfgenaam had opgeleverd, werd Dirk’s broer Willem de volgende graaf van Holland, hij was getrouwd met gravin Aleid van Gehe. Hun zoon graaf Floris IV volgde hem in 1222 op met gravin Machteld van Brabant. Zij laten de Abdijkerk in Loosduinen bouwen, en in deze tijd wordt ook het huis met de Stenen Kamer gebouwd. Uit dit huwelijk ontstaat een uiteindelijke doodlopende lijn van opvolgers: graaf Willem II met gravin Elisabeth van Brunswijk, graaf Floris V met gravin Beatrijs, en graaf Jan van Holland met gravin Elisabeth van Engeland. De volgende graaf van Holland is een zoon van de zus van Willem II: Jan II van Avesnes, getrouwd met gravin Philippine van Luxemburg. Een andere zus is Margaretha van Henneberg, bekend van het ‘wonder van Loosduinen’.

Hierna volgen graaf Willem III de Goede met gravin Johanna van Valois en zijn zoon graaf Willem IV, die stierf zonder erfgenaam. Dit leidt tot de eerste officiële vrouwelijke leider van het graafschap, de zus van Willem IV, gravin Margaretha van Henegouwen, die wordt opgevolgd door haar zoons Willem V en Albrecht, en diens zoon Willem VI met zijn vrouw gravin Jacoba van Beieren. Gravin Jacoba leidt het graafschap na de dood van haar man, maar verliest de macht aan de Bourgondiërs door het verzoeningsverdrag van Delft.

Filips de Goede van Bourgondië wordt in 1433 graaf van Holland, met zijn vrouw gravin Isabella van Portugal. Hun zoon Karel de Stoute volgt hem op, en daarna diens dochter gravin Maria de Rijke, die getrouwd was met graaf Maximilliaan van Habsburg. Daarna volgen hun zoon Filips de Schone en zijn zoon Keizer Karel V. De dynastie eindigt na Filips II van Spanje met het Plakkaat van Verlatinghe.