Algemene Ledenvergadering 18 april 2023

Het bestuur van bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark nodigt alle leden en aspirantleden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april in het clubhuis van hockeyvereniging HDS, Madesteinweg 17. Inloop vanaf 19:30, start vergadering om 20:00 uur.

Agenda:

  1. Opening, vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV goedkeuren
  3. Voorgang oprichting: statuten, bankrekening, wijkberaad
  4. Begroting voor 2023
  5. Voorgang lopende dossiers (bouwvergunning & verkeersbesluit)
  6. Komende activiteiten
  7. WVTTK / rondvraag
  8. sluiting & borrel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *