ALV 27 maart 2024

19:30 ALV bewonersvereniging Westmadepark. Op deze website onder ‘Vereniging’ vind je het jaarverslag en (binnenkort) de jaarrekening. 20:30 bewonersbijeenkomst Wijkberaad Vroondaal.

Logo wedstrijd: kies je favoriet

Er zijn drie ontwerpen voor een logo voor de buurtvereniging binnengekomen. Hieronder kun je ze bekijken. Wij horen graag van de leden wat hun favoriet is. Stuur een email naar bestuur@vroondaalwestmadepark met in het onderwerp je voorkeur voor logo 1, logo 2, or logo 3. Logo 1: Logo 2: Logo 3:

Algemene Ledenvergadering 18 april 2023

Het bestuur van bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark nodigt alle leden en aspirantleden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april in het clubhuis van hockeyvereniging HDS, Madesteinweg 17. Inloop vanaf 19:30, start vergadering om 20:00 uur. Agenda:

Statutair vastgelegd

Naast dat we al een tijdje bestonden, zijn we sinds 24 november statutair opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daar heffen we graag een glas op, komende vrijdag bij de feestdagenborrel op het middenterrein van de Westmadeweg (de toekomstige speeltuin). Alle (toekomstige) buurtbewoners zijn welkom tussen 17:00-18:30.

Nieuwe verenigingsinformatie op de website

Onder de pagina ‘Bewoners’, zichtbaar voor geregistreerde gebruikers na login, staat een document met besluiten die in de bestuursvergaderingen zijn genomen. Vanaf de volgende maandelijkse vergadering (14 Nov), zal hier ook vooraf de agenda gepubliceerd worden.

Poll aangaande “de verkeerskundige knip in Vroondaal”

Buurtvereniging Westmadepark beseft zich dat er een verscheidenheid aan meningen leeft onder de (toekomstige) bewoners over de verkeerskundige knip (poller). Met deze korte poll wil de vereniging daarom zo goed mogelijk in kaart brengen hoe deze meningen nu exact zijn verdeeld in onze buurt. De enquete graag invullen voor 26 september. https://www.survio.com/survey/d/M9Q5E7R9H4J3I6A2C

ALV 3 oktober 2022

De eerste ALV wordt gehouden op maandag 3 oktober vanaf 19:30 in het clubhuis van HDS, Madesteinweg 17. Op de agenda staan bestuursverkiezingen (kandidaten kunnen zich melden op bestuur@vroondaalwestmadepark.nl), vaststellen van de contributie en diverse mededelingen aangaande lopende zaken. Alle bewoners van Vroondaal Westmadepark zijn welkom.